Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji odbyło się w Kielcach w dniach 5-7 października 2016 roku. Był to kongres, który poświęcono najnowocześniejszym trendom i kierunkom rozwoju w edukacji. Skupiano się także na zagadnieniach dotyczących modernizacji infrastruktury szkół oraz przedszkoli i uczelni. Nie od dziś bowiem wiadomo, że obecnie technologia odgrywa coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, także w edukacji. Zastosowanie innowacyjnych metod może przyczynić się do polepszenia procesu kształcenia.

Podczas tego trzydniowego forum odbyło się około 20 sesji tematycznych i poruszono ponad 70 tematów związanych z polską edukacją. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć wystąpienia wielu autorytetów, takich jak np. dr hab. Jacek Pyżalski, dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski. Oczywiście oprócz konferencji i paneli dyskusyjnych odbyły się również różne bardzo interesujące warsztaty. Warsztaty te prowadzone były przez uznanych specjalistów ze słynnych ośrodków edukacyjnych, czyli Centrum Nauki Kopernik, Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, itd.

Główne tematy, które poruszano podczas niniejszego forum związane były z nowoczesną infrastrukturą, oprogramowaniem, które miałoby znacznie usprawnić pracę nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, rewolucją informatyczną w polskich szkołach, a także finansowaniem edukacji. Rozmawiano także o europejskich nurtach w edukacji. W forum tym wzięli udział między innymi nauczyciele, dyrektorzy, bibliotekarze, a także wiele osób z grona władz samorządowych. Warto także wiedzieć, że honorowym patronatem forum zostało objęte przez m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Było to pierwsze i z pewnością nie ostatnie tego typu wydarzenie w Polsce. Bez wątpienia wniosło ono wiele nowych pomysłów związanych z edukacją i całkiem możliwe, że przyczyni się do jej rozwoju i rozkwitu.

Dodaj komentarz